Cuvânt Înainte

Reporteri, redactori şi jurnalişti din toată lumea, lucrăm uniţi alături cu voi, Cititorii, să scriem, să spunem, să arătăm drumurile şi realităţile vieţii noastre transnaţionale! Oricine poate scrie pentru "Pro-diaspora", dacă are ceva de spus.

Avem echipe regionale organizate în: Belgia, Franţa, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Spania, România, Ucraina etc. De-asemenea colaborăm cu colegii din America, Austria, Germania, Israel şi Rusia. Echipele lucrează independent şi în reţea.

La moment coordonam publicarea şi distribuirea a două produse mass-media, şi a serviciilor de reclamă şi informare ale acestora.

  1. Revista Pro-diaspora - ediţie lunară coloră în 48 pagini A4; şi
  2. Gazeta Pro-diaspora - cu ediţie săptămânală locală în 8 pagini A3.

Fondurile acumulate din abonările Revistei, sunt alocate pentru producerea şi distribuţia Gratis a Gazetelor locale, precum şi dezvoltarea comunitară. Pentru asta suntem deschişi tuturor pentru conlucrare.

Marca "Pro-diaspora" este înregistrată şi protejată ca proprietate intelectuală a Asociaţiei Media Pro-Diaspora cu sediul la Chişinău, care împreună cu Fundaţia Comunison din Londra şi Asociaţia Presei Independente din Moldova, asistă activitatea filialelor Pro-diaspora.

Sponsori

Pro-diaspora este fondată cu ajutorul Uniunii Europene prin intermediul "EC-UN Joint Migration" şi "Development Initiative". Conţinutul publicaţiilor Pro-diaspora nu pot în nici un fel fi considerate ca reprezentarea opiniei Uniunii Europene, IOM sau a Naţiunilor Unite, inclusiv UNDP, UNFPA, UNHCR şi ILO, sau statelor membre a acestora.

Activităţile susţinute:

  • Acumularea şi diseminarea informaţiilor practice pentru emigranţi în domeniile: drepturi, capacităţi, comunităţi şi economie, precum şi despre sănatate, evenimente şi civilizaţie;
  • Organizarea în diaspora a unei reţele de atreprize sociale şi mass-media, co-operative între ele, care să asigure infomarea corectă şi practică a emigranţilor;
  • Formarea autonomiei financiare, pentru activitate locală şi durabilatea filialelor.